ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ HORECA 

Όπως γνωρίζουμε το πρόβλημα διαχείρισης των βιοαποβλήτων είναι σημαντικό στους φορείς που ασχολούνται με τη Φιλοξενία, τον Τουρισμό και την Εστίαση, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »