SUPD – Πόσο έτοιμοι είμαστε;

Eνσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 904/2019 «Περί μείωσης των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον» στο Ελληνικό Δίκαιο, με έναρξη εφαρμογής την 3η Ιουλίου 2021.

Διαβάστε περισσότερα για τα προϊόντα που επηρεάζονται από τη νέα νομοθεσία εδώ.

Πώς επηρεάζει η νέα νομοθεσία το Skg Eco Shop;

Η ευρωπαϊκή οδηγία δεν κάνει διαχωρισμό μεταξύ του κοινού πλαστικού και του βιοδιασπώμενου πλαστικού PLA και τα αντιμετωπίζει ισότιμα. Αυτό σημαίνει ότι και τα βιοδιασπώμενα πλαστικά είδη υπόκεινται σε απαγόρευση διάθεσης στην κατηγορία μαχαιροπίρουνο, καλαμάκι, αναδευτήρας, και σε υποχρέωση ειδικής σήμανσης στην κατηγορία ποτήρι. 

Ο νόμος επιτρέπει σε κάθε χώρα να ορίσει το τι πρέπει να θεωρείται πλαστικό μιας χρήσης. Η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ουγγαρία είναι προς το παρόν οι χώρες που ΔΕΝ εξισώνουν το βιοπλαστικό με το πλαστικό. Η Ελλάδα δεν έχει ανακοινώσει κάτι συγκεκριμένο μέχρι σήμερα. 

Επομένως, όλα τα μαχαιροπίρουνα, σετ κουβέρ, καλαμάκια, και αναδευτήρες από βιοπλαστικό PLA θα είναι διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Δεν θα κάνουμε νέα εισαγωγή σε αυτά τα είδη.

Όλα τα διάφανα ποτήρια από βιοπλαστικό PLA θα πωλούνται χωρίς σήμανση μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και στη συνέχεια θα διατίθενται με τη νέα σήμανση. 

Όλα τα χάρτινα ποτήρια με εσωτερική επίστρωση από βιοπλαστικό PLA θα πωλούνται χωρίς σήμανση μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και στη συνέχεια θα διατίθενται με τη νέα σήμανση. 

Η σήμανση πρέπει να ενημερώνει τους καταναλωτές για την παρουσία πλαστικών υλών στο προϊόν, για τους τρόπους διάθεσης αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται για το συγκεκριμένο προϊόν, και για τις επακόλουθες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απόρριψής τους στο περιβάλλον ή άλλου ακατάλληλου τρόπου απόρριψης των προϊόντων στο περιβάλλον ως αποβλήτων.

Καθώς δεν υπάρχει μέχρι σημερα καμία επίσημη πληροφόρηση απο το Υπουργείο Περιβάλλοντος για το πρακτικό και διαδικαστικό κομμάτι εφαρμογής της νομοθεσίας στην Ελλάδα, οι πληροφορίες που σας δίνουμε είναι σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε απο τους προμηθευτές μας στην Ευρώπη. 

Toν Ιανουάριο του 2021 το Skg Eco Shop απέσπασε το Gold – Χρυσό βραβείο, στην κατηγορία Green Consumables για την σειρα βιοπλαστικών προΙόντων – Βιοδιασπώμενα ποτήρια και μπωλ PLA Product Line – Bio Plastic. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Καταλαβαίνουμε ότι η εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας μπορεί να δημιουργήσει ερωτηματικά σε πολλούς από εσάς. Θα χαρούμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας, ανάλογα με τις γνώσεις μας. 

Η Ελλάδα ενσωμάτωσε στον ν.4376/2020 την Οδηγία 2019/904 για την απαγόρευση 9 πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης από 3.7 2021, και τη μείωση της διάθεσης και χρήσης πλαστικών ποτηριών και περιεκτών φαγητού και την αντικατάστασή τους με εναλλακτικά από 1.1.2022. 

Πιο συγκεκριμένα, στις 20 Οκτωβρίου 2020 δημοσιεύτηκε στο φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον. 

Από τις 2 Ιουλίου 2019 τέθηκε σε ισχύ η οδηγία 2019/904 για τα πλαστικά μιας χρήσης, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Ιουνίου. Η οδηγία αυτή αφορά τα πλαστικά μιας χρήσης και τη «μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών στο περιβάλλον».

Από την 3η Ιουλίου 2021 οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα έχουν την υποχρέωση να σταματήσουν να προμηθεύονται τις 10 συγκεκριμένες κατηγορίες πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης.  Για τις επιχειρήσεις που πιθανά διαθέτουν απόθεμα ο νόμος ξεκινά να εφαρμόζεται μετά από την εξάντληση των αποθεμάτων τους και πάντως όχι πέραν των δέκα (10) μηνών από την έναρξη ισχύος στις 3/7/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ενημερωθείτε από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://supfree.gr/

Ένα χρήσιμο εργαλείο είναι ο ψηφιακός οδηγός SUPFREE – ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ για τα Πλαστικά Προϊόντα Μιας Χρήσης (ΠΠΜΧ).

Πρόκειται για το νέο εργαλείο του ΕΟΑΝ ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τα ΠΠΜΧ και την ανάγκη μείωσής τους. Ο ψηφιακός βοηθός, διαθέσιμος εδώ https://supfreebot.botakis.com/ είναι έτοιμος να ενημερώσει το κοινό για το νέο νόμο για τα ΠΠΜΧ, για να δώσει πρακτικές συμβουλές με σκοπό την αποφυγή των πλαστικών συσκευασιών μιας χρήσης, για να προτείνει εναλλακτικούς τρόπους χρήσης αντικειμένων που χρησιμοποιούμε καθημερινά, και γενικά όλες τις οδηγίες για σωστή καθοδήγηση και ενημέρωση του κοινού. 

Είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ ( Ελληνικός Όργανισμός Ανακύκλωσης): www.eoan.gr/
Πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο, μπορείτε να στείλετε το ερώτημα σας μέσω διαφόρων πλατφορμών πχ messenger, viber.Δεν χρειάζεται καμία επιπλέον εγκατάσταση εφαρμογής.