Υπηρεσίες

Το Skg Eco Shop προσπαθεί με κάθε τρόπο να συμβάλει στην εκπαίδευση και ενημέρωση του τελικού αποδέκτη της προσπάθειας σας, του καταναλωτή.

Για το λόγο αυτό συνεργαζόμαστε μαζί σας για την πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις πρώτες ύλες των προϊόντων μας, των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων τους.
 
Σας ενθαρύνουμε να χρησιμοποιήσετε υλικό απο το skgecoshop.com για την καλύτερη πληροφόρηση και ενημέρωση των πελατών σας, ώστε η οικολογική σας προσοπάθεια να βρεί την αναγνώριση και τους υποστηρικτές που αξίζει.
 
Η χρήση του ονόματος ή του λογότυπου ή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου που ανήκει στο ηλεκτρονικό κατάστημα skgecoshop.com δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προβολής και διαφήμισης καθώς για κάθε είδους εκμετάλλευσης φήμης και πελατείας χωρίς την γραπτή συγκατάθεση μας.
 
Το skgecoshop.com ως αντιπρόσωπος στην Ελλάδα των προϊόντων Naturesse και Vegware διατηρεί όλες τις άδειες χρήσης των λογοτύπων, εικόνων, και προωθητικού υλικού που αφορούν τα προϊόντα Naturesse και Vegware.
 
Ενθαρύνουμε τους πελάτες μας να χρησιμοποιήσουν φωτογραφικό υλικό των προϊόντων του skgecoshop.com μετά από την γραπτή συγκατάθεση μας.  Η χρήση φωτογραφικού υλικού των προϊόντων Naturesse και Vegware υπόκειται στο έλεγχο και αδειοδότηση των κεντρικών γραφείων των εταιριών.

Αποδεχτείτε την πρόκληση και κάντε μια απλή και πρακτική συνεισφορά στην διατήρηση των φυσικών πηγών ενέργειας!