Πρώτη Ύλη

Ο κοινός παρανομαστής όλων των προϊόντων του Skg Eco Shop είναι η φυσική τους προέλευση.

Τα οικολογικά αναλώσιμα είδη εστίασης, συσκευασίας και οικιακής χρήσης του Skg Eco Shop μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς:

▪ κατασκευάζονται από ανανεώσιμες πρώτες ύλες

▪ είναι βιοδιασπώμενα και κομποστοποιήσιμα

▪ η διαδικασία παραγωγής τους, καθώς και τα απορρίμματα τους είναι ουδέτερου διοξειδίου του άνθρακα CO2

Τα προϊόντα έχουν την πιστοποίηση EN 13432 και πληρούν τις προδιαγραφές αναφορικά με τις βιοδιασπώμενες συσκευασίες

Διαθέτουμε μια ευρεία γκάμα 900+ κωδικών συσκευασιών και προϊόντων μιας χρήσεως κατασκευασμένα από ανανεώσιμες πηγές. Δείτε τους αναλυτικούς καταλόγους. 

Ενημερωθείτε εδώ αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων μας και την ανθεκτικότητα θερμοκρασίας για κάθε υλικό.

Αποδεχτείτε την πρόκληση και κάντε μια απλή και πρακτική συνεισφορά στην διατήρηση των φυσικών πηγών ενέργειας!