Πόσο σημαντικό είναι το Sustainability για τις επιχειρήσεις;

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Το sustainability παραπέμπει σε επιχειρήσεις με διορατική ηγεσία, με καλά αντανακλαστικά, με ταχύτητα αποφάσεων και αποτελεσματικότητα. Σε επιχειρήσεις με όραμα.

Sustainability

Ο όρος sustainability έχει εισέλθει στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους τα τελευταία κυρίως χρόνια και αν μεταφράσει κάποιος την λέξη στα… ελληνικά, δεν υπάρχουν απορίες για το τι μπορεί να αντιπροσωπεύει. Δεν υφίστανται πολλές ερμηνείες για το τι σημαίνει και τι αφορά η βιωσιμότητα.

Βέβαιο είναι πώς πριν από μερικά έτη, δεν συμπεριλαμβανόταν στο λεξιλόγιο τους. Όμως, ο κόσμος εξελίσσεται, όπως και η αγορά. Οι οικονομίες περνούν στην επόμενη φάση τους, οι κοινωνίες το ίδιο, οι ανάγκες του ανθρώπου, οι συνθήκες της ζωής.

Αντιθέτως, λοιπόν, αν κάποια επιχείρηση δεν λάβει έγκαιρα τα μηνύματα της εποχής και δεν προσαρμοστεί άμεσα, ή όσο το δυνατόν ταχύτερα στις απαιτήσεις της και δεν βρει τρόπους για να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις, θα κινδυνεύσει να μείνει πίσω.

Θα απειληθεί, ενδεχομένως η επιβίωση της. Η ανάπτυξη της, σίγουρα. Θα επιβραδύνει ρυθμούς και πιθανόν δεν θα καταφέρει να ακολουθήσει τους ανταγωνιστές της, με ότι αυτό θα επιφέρει ως συνέπειες.

Sustainable Development

Sustainability: παραπέμπει σε επιχειρήσεις με διορατική ηγεσία, με καλά αντανακλαστικά, με ταχύτητα αποφάσεων και αποτελεσματικότητα. Σε επιχειρήσεις με όραμα, σε υπεύθυνες εταιρείες, χαρισματικούς managers, σε brands με ενσυναίσθηση.

Σε επιχειρήσεις οι οποίες προτάσσουν την αειφορία, τη βιωσιμότητα, την πράσινη μετάβαση. Εν κατακλείδι, βιωσιμότητα είναι ένα πρότυπο παραγωγής, το οποίο στοχεύει στο καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το φυσικό περιβάλλον,τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον. Ένα πιο ποιοτικό μέλλον, χωρίς κινδύνους. Χωρίς, το πιο απτό παράδειγμα, τους κινδύνους που προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

Εξελίσσεται η σχέση με τον καταναλωτή

Η βιωσιμότητα καθίσταται ως κύριο χαρακτηριστικό των νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Η εξοικονόμηση ενέργειας, η δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος, η διασφάλιση μιας ικανής διοίκησης, η ορθή εταιρική διακυβέρνηση, το κοινωνικό αποτύπωμα και πολλά άλλα αποτελούν βασικά στοιχεία της. Δεν πρόκειται άλλωστε για μια απλή τάση των καιρών.

Είναι προϋπόθεση. Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων δε, συνδέεται ολοένα και σε μεγαλύτερο βαθμό με την προσέλκυση «πράσινων επενδύσεων».

Αλλά και ακόμα ο όρος βιωσιμότητα αφορά, ουσιαστικά, τις ζωές δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη, πέρα από το business model κάθε υπεύθυνης επιχείρησης, τον προϋπολογισμό της, τα έσοδα της, τα εισερχόμενα κονδύλια της, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των προϊόντων της, τις στρατηγικές του marketing της και γενικότερα την καθημερινότητα της. Τους ίδιους τους καταναλωτές της, δηλαδή.

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν, παράγουν και πωλούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, καθώς και τους τελικούς αποδέκτες αυτών.

Έρευνες έδειξαν, για παράδειγμα, ότι οι Έλληνες καταναλωτές ενδιαφέρονται για τα προϊόντα βιώσιμης μόδας και είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν ακριβότερα για να τα αποκτήσουν.

Αυτό που έλειπε πιο έντονα τα προηγούμενα χρόνια ήταν η σαφής και ολοκληρωμένη πληροφόρηση, η κατανόηση της έννοιας της βιωσιμότητας, τι εκπροσωπεί και η ξεκάθαρη ενημέρωση για τα brand που μπορούν να θεωρηθούν βιώσιμα.

Με το πέρασμα του χρόνου, τα «κενά» αυτά καλύπτονται. Ο καταναλωτής μαθαίνει. Οι επιχειρήσεις πάνε μπροστά. Κοιτούν με άλλο μάτι τα επόμενα βήματα τους. Η βιωσιμότητα ανάγεται, έτσι, σε μέσο επιβίωσης αρχικώς, αλλά και ανάπτυξης. «Εκπαιδεύουν» τον ίδιο τον καταναλωτή και εξελίσσουν την σχέση τους μαζί του.

Ο όρος βιωσιμότητα αναφέρεται στις υγιείς επιχειρήσεις και αναλύεται στους τρεις βασικούς πυλώνες του ESG: Environmental, Social, Governance. Στην προστασία του περιβάλλοντος, το κοινωνικό αποτύπωμα και τις πολιτικές και πρακτικές εσωτερικής διακυβέρνησης με στόχο την μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και την επίτευξη των καλύτερων οικονομικών αποτελεσμάτων.

Στελέχη της αγοράς σχολιάζουν ότι όλοι οι κλάδοι της επιχειρηματικότητας διαθέτουν περιθώρια ανάπτυξης στρατηγικών ESG.

Βιωσιμότητα

Η βιωσιμότητα αποτελεί, ουσιαστικά, ένα ισχυρό εργαλείο marketing, διαφήμισης και παράλληλα βελτιώνει την απόδοση της επιχείρησης.

Ορθό είναι ότι πολλές ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις διανύουν ένα πρώιμο στάδιο ως προς την υιοθέτηση των πρακτικών ESG.

Όσοι επιχειρηματίες, στελέχη ή επικεφαλής εταιρειών έχουν αντιληφθεί τη δύναμη την οποία τους προσφέρει το εργαλείο αυτό, δεν διστάζουν να το χρησιμοποιήσουν, για να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, να αυξήσουν την αξία μια το κέρδος των επιχειρήσεών τους, όντας αποδοτικότερες, εξοικονομούν σημαντικά ποσά από κόστη και συνάμα διεκδικούν ή εξασφαλίζουν μια δίκαιη χρηματοδότηση, για να υλοποιήσουν τα πλάνα και τις επενδύσεις τους.

Πηγή: newmoney.gr