Πιστοποίηση Sedex

Sedex
Sedex
Sedex

Το Supplier Ethical Data Exchange είναι ένας οργανισμός μελών για εταιρείες που έχουν δεσμευτεί να βελτιώνουν συνεχώς τα ηθικά πρότυπα στην αλυσίδα εφοδιασμού τους. Η διαδικασία ελέγχου SMETA (Sedex Members’ Ethical Trade Audit) εξετάζει θέματα όπως οι συνθήκες εργασίας, η επαγγελματική ασφάλεια και υγιεινή, καθώς και η περιβαλλοντική διαχείριση.

Η SMETA είναι ο πιο διαδεδομένος έλεγχος παγκοσμίως. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τη SMETA για να κατανοήσουν και να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις στην επιχείρησή τους και την αλυσίδα εφοδιασμού τους.

Τι είναι η SMETA;

Η SMETA είναι ένας έλεγχος, ο οποίος σας βοηθά να κατανοήσετε τα πρότυπα εργασίας, υγείας και ασφάλειας, περιβαλλοντικών επιδόσεων και δεοντολογίας εντός των δικών σας δραστηριοτήτων ή σε μια τοποθεσία προμηθευτή.
Παραδίδεται από μία από τις εγκεκριμένες εταιρείες ελεγκτών μας , σε εσάς ή στον προμηθευτή σας παρέχεται ένα σχέδιο διορθωτικών ενεργειών για να βοηθήσει στη βελτίωση των επιδόσεων σε αυτούς τους τομείς.
Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στην προστασία των εργαζομένων από μη ασφαλείς συνθήκες, υπερβολική εργασία, διακρίσεις, χαμηλές αμοιβές και καταναγκαστική εργασία.