Πιστοποίηση food-safe

Η ασφάλεια των τροφίμων περιλαμβάνει την πτυχή της υγιεινής. Σημαίνει όλα τα μέτρα και τις έννοιες που εξασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τον τελικό καταναλωτή χωρίς δυσμενείς επιπτώσεις ή βλάβες στην υγεία.

food-safety
food-safety

Αυτή είναι μια γενική πιστοποίηση που διαθέτουν όλα τα είδη που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Μεγάλη προσοχή όταν προμηθεύεστε αναλώσιμα είδη εστίασης οποιουδήποτε υλικού. Είναι απαραίτητο να τη διαθέτουν.

Αναλώσιμα είδη που έρχονται σε επαφή με φαγητό ή ποτό και δεν διαθέτουν αυτή τη βασική πιστοποίηση, ενδέχεται να περιέχουν σε μικρό ή μεγαλύτερο ποσοστό τοξικά και επιβλαβή για την υγεία χημικά.

Για να είστε σίγουροι για την ποιότητα των συσκευασιών που αγοράζετε καλό είναι να ζητάτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης που συνοδεύει κάθε προϊόν.

Η εκτεταμένη χρήση πλαστικού στην καθημερινότητα μας κρύβει σε βάθος χρόνου κινδύνους για την υγεία μας. Διαβάστε περισσότερα σε παλαιότερο σχετικό άρθρο εδώ.