Πιστοποίηση DIN EN 13432

DIN EN 13432

Πρόσθετα σύμφωνα με το DIN EN 13432

Ασφαλή πρόσθετα για την κομποστοποίηση – με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χάρη στην πιστοποίησή μας.

Πολλά από τα ολοένα και πιο δημοφιλή προϊόντα που κατασκευάζονται από κομποστοποιήσιμα υλικά απαιτούν πρόσθετα, όπως μέσα επεξεργασίας, μελάνια εκτύπωσης, παρτίδες χρωμάτων, κόλλες και άλλα. Τα βιοδιασπώμενα πρόσθετα απαιτούνται επομένως και για μια ακίνδυνη διαδικασία κομποστοποίησης.

Η κατάλληλη πιστοποίηση από την DIN CERTCO διασφαλίζει ότι οι κατασκευαστές προϊόντων που κομποστοποιούνται μπορούν να έχουν πλήρη εμπιστοσύνη στα πρόσθετά τους και έτσι διαθέτουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Το σήμα δοκιμής μας αποδεικνύει την ασφάλεια των προσθέτων σας.

DIN EN 13432

Το πρόγραμμα πιστοποίησης DIN CERTCO “Πρόσθετα σύμφωνα με το DIN EN 13432” προσφέρει στους κατασκευαστές πρόσθετων τη δυνατότητα να αποδείξουν την ασφάλεια των προϊόντων τους για τη διαδικασία κομποστοποίησης στην αλυσίδα αξίας και εφοδιασμού τους. Το αντίστοιχο σήμα ελέγχου αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την πρόσβαση στην αγορά και για την απόκτηση πρόσθετων πελατών και επιχειρηματικών εταίρων. Δημιουργήστε μέγιστη εμπιστοσύνη και διαφάνεια για τους συνεργάτες και τους πελάτες σας.

Επιπλέον, κερδίζετε ένα σημαντικό επιχείρημα πωλήσεων με την πιστοποίησή μας: Εάν τα πρόσθετά σας είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το DIN EN 13432, οι κατασκευαστές των τελικών προϊόντων μπορούν να απαλλαγούν από ενδεχόμενες περαιτέρω διαδικασίες δοκιμών.

Κατά τη διαδικασία πιστοποίησης, κάνουμε διάκριση μεταξύ διαφορετικών τύπων πρόσθετων:

Μελάνια εκτύπωσης με βάση το νερό ή/και το διαλύτη
Ανόργανες χρωστικές ουσίες
Οργανικές βαφές
(Χρώματα) κύριες παρτίδες με βάση βιοδιασπώμενα υλικά
Βιοδιασπώμενα πρόσθετα

Η διαδικασία δοκιμής λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες δοκιμές, ανάλογα με το πρότυπο και τη φύση και τη σύνθεση των πρόσθετων υλών:

Χημικός χαρακτηρισμός
Δοκιμή πλήρους βιοαποικοδομησιμότητας σε εργαστηριακές δοκιμές
Συμβατότητα με τα φυτά
Δοκιμή τοξικότητας γεωσκώληκα
Δοκιμή νιτροποίησης
Φάσμα μετάδοσης IR

Το κεντρικό πρότυπο για την πιστοποίηση των βιοδιασπώμενων προσθέτων σας είναι το DIN EN 13432.

Η ασφάλεια των προϊόντων για τη διαδικασία κομποστοποίησης αποδικνύεται με το σήμα “DIN Tested Additives EN 13432”.

DIN CERTCO: Ο μοναδικός διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης για περιβαλλοντική πιστοποίηση σε επίπεδο ΕΕ.