Πιστοποίηση Compost Manufacturing Alliance CMA

CMA

Η CMA και οι εταίροι της είναι στρατηγιστές λύσεων που εργάζονται μεταξύ της αλυσίδας εφοδιασμού και του συστήματος στερεών αποβλήτων για να δημιουργήσουν πρακτικά μοντέλα δέσμευσης για την επιτυχία των μηδενικών αποβλήτων.

CMA
CMA

Η CMA είναι παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις κομποστοποίησης ενός προτύπου αποδοχής για τα κομποστοποιήσιμα υλικά, εκτελώντας δοκιμές αποσύνθεσης στο πεδίο μέσω διαφόρων σημαντικών μεθόδων επεξεργασίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που αποστέλλονται στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις κομποστοποίησης διασπώνται επαρκώς εντός του κύκλου παραγωγής.

Όταν τα προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως “κομποστοποιήσιμα” σύμφωνα με τα πρότυπα της βιομηχανίας συσκευασίας δεν δοκιμάζονται επίσης σε πραγματικές διεργασίες, το αποτέλεσμα είναι δαπανηρό για τους ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων κομποστοποίησης, τους τελικούς χρήστες και τους δήμους. Αντί μιας μοναδικής προσέγγισης για τα κομποστοποιήσιμα, η CMA συνδέει τους ηγέτες της αλυσίδας εφοδιασμού με τις κορυφαίες εγκαταστάσεις παραγωγής κομπόστ σε εθνικό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί η αμοιβαία επιτυχία ως συνδημιουργοί του κομπόστ και των κομποστοποιήσιμων.

Η ομάδα της CMA υπήρξε πρωτοπόρος στη διαδικασία επιτόπιων δοκιμών και συνεχίζει να επεκτείνει αυτή τη γνώση σε έναν αυξανόμενο αριθμό εγκαταστάσεων συνεργατών σε όλη τη Βόρεια Αμερική. Η CMA λαμβάνει δείγματα, τα καταγράφει και τα τοποθετεί σε χώρους κομποστοποίησης για δοκιμή. Στο τέλος του κύκλου κομποστοποίησης, τα στοιχεία κοσκινίζονται από την πρώτη ύλη και παρουσιάζονται σε μια λεπτομερή έκθεση φωτογραφιών που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επιτυχία/αποτυχία. Η CMA προσφέρει επίσης τεχνική υποστήριξη για την εκπλήρωση των απαιτήσεων ASTM D6400 και D6868 μέσω της έμπειρης τεχνικής μας ομάδας, ενώ παράλληλα εργάζεται σε ένα πρόγραμμα καινοτομίας υποστρώματος για προϊόντα υπό ανάπτυξη.