Πιστοποίηση BPI

BPI

BPI είναι η κορυφαία πιστοποίηση της βόρειας Αμερικής για τα κομποστοποιήσιμα προϊόντα και συσκευασίες.

Η BPI βοηθάει να κρατήσει τα υπολείμματα τροφίμων, τα κλαδέματα κήπων και τις κομποστοποιήσιμες συσκευασίες που σχετίζονται με αυτά, μακριά από τους χώρους υγειονομικής ταφής δημιουργώντας και διατηρώντας την εμπιστοσύνη των κομποστοποιητών στα πιστοποιημένα από την BPI προϊόντα που επιλέγουν να δεχτούν.

Για πάνω από 20 χρόνια, το σήμα πιστοποίησης BPI αποτελεί το καθοριστικό σύμβολο της κομποστοποίησης για το κοινό σε όλη την αλυσίδα αξίας. Το πρόγραμμα πιστοποίησης BPI είναι η μόνη επαλήθευση από τρίτους των προτύπων ASTM για τα προϊόντα που μπορούν να κομποστοποιηθούν στη Βόρεια Αμερική και το σημείο εκκίνησης για κάθε εταιρεία που επιθυμεί να προβάλει ισχυρισμούς περί κομποστοποιήσιμης ποιότητας σε προϊόντα και συσκευασίες.

BPI

Το σήμα πιστοποίησης BPI υποδεικνύει την ευκαιρία για το τέλος του κύκλου ζωής ενός κομποστοποιήσιμου προϊόντος. Η πιστοποίηση BPI καθοδηγεί τους κατασκευαστές στο σχεδιασμό αντικειμένων, στην κατανόηση των συστατικών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να προβάλουν έναν ανεξάρτητο ισχυρισμό περί κομποστοποιήσιμου προϊόντος που μπορούν να εμπιστευτούν οι καταναλωτές και οι κομποστοποιητές.

Η διαδικασία πιστοποίησης BPI είναι αυστηρή και διασφαλίζει ότι τα προϊόντα μπορούν να ανακυκλωθούν με ασφάλεια στο έδαφος σε μια εμπορική μονάδα κομποστοποίησης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω δοκιμών σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM και την εφαρμογή πρόσθετων περιορισμών για καρκινογόνες ουσίες και φθοριούχες χημικές ουσίες.

Το σήμα πιστοποίησης BPI βοηθά τους καταναλωτές να αναγνωρίζουν και να εμπιστεύονται ότι ένα προϊόν είναι κομποστοποιήσιμο και μπορεί να εκτραπεί με τα υπολείμματα τροφίμων, όπου υπάρχουν προγράμματα. Οι κομποστοποιητές είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να εμπιστεύονται ότι τα πιστοποιημένα προϊόντα που αναμειγνύονται με υπολείμματα τροφίμων και κλαδέματα κήπων θα διασπαστούν κατά την κανονική διαδικασία κομποστοποίησης και δεν θα επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα του κομπόστ.