Αν είστε εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και χρησιμοποιείτε τις βιντεοκλήσεις ως μέσο επικοινωνίας, είναι πολύ εύκολο να κανονίσουμε το διαδικτυακό μας ραντεβού. 

Επιλέξτε ημέρα και ώρα στον παρακάτω σύνδεσμο  ή επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε το ραντεβού.

Καλό είναι να προηγηθεί μια πρώτη επικοινωνία με περιγραφή των αναγκών σας, για να έχουμε έτοιμες τις κατάλληλες προτάσεις για εσάς.

Δειγματισμός Online

Αποδεχτείτε την πρόκληση και κάντε μια απλή και πρακτική συνεισφορά στην διατήρηση των φυσικών πηγών ενέργειας