Συλλογή βιοαποβλήτων στο Δήμο Πεντέλης.

Συγχαρητήρια από εμάς στο Δήμο Πεντέλης που κατάφερε και αύξησε τη συλλογή βιοαποβλήτων με αποτέλεσμα να εξοικονομήσει πάνω από 200,000 ευρώ. Τα απορρίμματα που οδηγήθηκαν από τον δήμο Πεντέλης σε ταφή το 2022 ήταν λιγότερα κατά 20%, σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, όπως ενημερώνει ο δήμος, τα σύμμεικτα απορρίμματα που μετέφερε στον ΧΥΤΑ Φυλής το 2022 ανήλθαν σε 12.183 τόνους, σε σχέση με 15.059 που είχαν οδηγηθεί το 2021.

Ο δήμος Πεντέλης επωφελείται από τη μείωση αυτή ποσό 70 ευρώ τον τόνο (50 ευρώ από τέλη διαχείρισης του ΧΥΤΑ και 20 ευρώ ο τόνος από τέλος ταφής), δηλαδή συνολικά άνω των 200.000 ευρώ.

Σημαντική επίσης ήταν για το έτος 2022 η αύξηση των βιοαποβλήτων που συλλέχθηκαν ξεχωριστά μέσα από το δίκτυο των καφέ κάδων και οδηγήθηκαν σε ειδική επεξεργασία. Ανήλθαν σε 119,5 τόνους, έναντι 79 τόνων το 2021, αύξηση κατά 51%.

Ο Δήμος Πεντέλης είναι ο πρώτος δήμος που εφαρμόζει σταδιακά την ξεχωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων, στο σύνολο της πόλης.

«Στη διαχείριση των αποβλήτων εφαρμόσαμε ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό που στόχο είχε να βελτιώσει γρήγορα ο δήμος τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων του. Αποκτήσαμε εξοπλισμό για τα βιοαπόβλητα, συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους φορείς σε θέματα ανακύκλωσης και εφαρμόζουμε τη διαλογή στην πηγή παντού. Η πολιτική μας στη διαχείριση των αποβλήτων, έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τη χρονιά που πέρασε πετύχαμε μείωση της ταφής κατά 20%, αύξηση των χωριστά συλλεγέντων βιοαποβλήτων κατά 50%, ποσοστά ανακύκλωσης άνω του 30% για ακόμα μια χρονιά και οικονομικό όφελος για τους συμπολίτες μας άνω των 200.000 ευρώ», δήλωσε η δήμαρχος Δήμητρα Κεχαγιά.

Διαβάστε περισσότερα για την διαχείρηση των απορριμμάτων σε παλαιότερο άρθρο μας εδώ.

Πηγή: Greenagenda.gr