ΝΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ B CORP™ ΓΙΑ ΤΗΝ VEGWARE

Vegware B Corp certification

Σημαντικά Νέα από τη Vegware!

Η πιστοποίηση B Corp της Vegware υπογραμμίζει την αφοσίωσή μας στη δημιουργία αξίας πέρα από το κέρδος, τονίζοντας τη δέσμευσή μας στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και την ηθική επιχειρηματική συμπεριφορά. Με το να γίνουμε πιστοποιημένη εταιρεία B Corp, ενισχύουμε τη θέση μας ως ηγέτης στις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές, οδηγώντας σε θετικές αλλαγές στον κλάδο και όχι μόνο.

Η πιστοποίηση αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσης της Vegware στην προώθηση της θετικής αλλαγής. Πληρώντας αυστηρά πρότυπα κοινωνικής και περιβαλλοντικής απόδοσης, έχουμε ενταχθεί σε μια παγκόσμια κοινότητα επιχειρήσεων που θέτουν ως προτεραιότητα το περιβάλλον, τους ανθρώπους, την κοινότητα και ένα σημαντικό σκοπό.

ΝΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ B CORP™ ΓΙΑ ΤΗΝ VEGWARE

Η B Lab αναγνωρίζει ότι τα υψηλής ποιότητας κοινωνικά και περιβαλλοντικά επιχειρηματικά πρότυπα απαιτούν συνεχή βελτίωση προκειμένου να τηρούνται οι αρχές της ενσωμάτωσης, της ανεξαρτησίας και της αξιοπιστίας. Ως εκ τούτου, τα πρότυπά τους διέπονται ανεξάρτητα από το συμβουλευτικό συμβούλιο προτύπων και το διοικητικό συμβούλιο της B Lab. Επιδιώκουν επίσης τη συμβολή εξωτερικών ενδιαφερομένων μερών και διαφόρων ομάδων εργασίας και συμβουλευτικών ομάδων. Τα πρότυπα επικαιροποιούνται και βελτιώνονται σε τακτική βάση, ενώ όλα τα έργα ανάπτυξης προτύπων ενημερώνονται από την έρευνα και τη συμβολή πολλών ενδιαφερομένων μερών.