Οι πράσινες σκουπιδοσακουλες είναι κατάλληλες για την συλλογή οργανικών απορριμμάτων.Οι σακούλες ανακυκλώνονται μαζί με τα οργανικά απορρίμματα.

Ανθεκτικές στην υγρασία και στα λίπη.

Ευαίσθητες στην θερμότητα.

Αποδεχτείτε την πρόκληση και κάντε μια απλή και πρακτική συνεισφορά στην διατήρηση των φυσικών πηγών ενέργειας