Πόσο σημαντικό είναι το Sustainability για τις επιχειρήσεις;

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Το sustainability παραπέμπει σε επιχειρήσεις με διορατική ηγεσία, με καλά αντανακλαστικά, με ταχύτητα αποφάσεων και αποτελεσματικότητα. Σε επιχειρήσεις με όραμα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »