9ο Συνέδριο για τον Ωκεανό μας: Ένας ωκεανός δυνατοτήτων

Συνέδριο our ocean

Ο ωκεανός, ένα ζωτικό συστατικό του πλανήτη μας, παρέχει βασικούς πόρους και υπηρεσίες που είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση, την ευημερία και την ευημερία μας. Από την προμήθεια τροφίμων και τη ρύθμιση του κλίματος έως την παραγωγή του μεγαλύτερου μέρους του οξυγόνου που αναπνέουμε, ο ωκεανός υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα οικονομικών τομέων, όπως ο τουρισμός, η αλιεία και η διεθνής ναυτιλία.

Ωστόσο, η υγεία των θαλασσών μας, των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και του ίδιου του ωκεανού απειλείται από διάφορες μη βιώσιμες πρακτικές. Ζητήματα όπως οι απορρίψεις λυμάτων, τα θαλάσσια απορρίμματα, η ανεξέλεγκτη αλιεία, η μη βιώσιμη ναυτιλία και οι τουριστικές δραστηριότητες θέτουν σημαντικές προκλήσεις. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και τη βελτίωση της σημερινής κατάστασης των ωκεανών μας, η παγκόσμια συνεργασία είναι απαραίτητη.

Το 9ο Συνέδριο για τον Ωκεανό μας με σκοπό την προώθηση της παγκόσμιας συνεργασίας για τη διατήρηση του ωκεανού, έλαβε χώρα στην Αθήνα, στις 15-17 Απριλίου 2024. Στόχος να φέρει σε επαφή έθνη, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), διεθνείς οργανισμούς, ακαδημαϊκούς, φιλάνθρωπους και τον ιδιωτικό τομέα. Με την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ αυτών των διαφορετικών ενδιαφερομένων, η διάσκεψη επιδιώκει να εφαρμόσει αποτελεσματικές λύσεις, να προωθήσει βιώσιμες πρακτικές και να διαφυλάξει την ευαίσθητη ισορροπία των ωκεανών μας. Οι βασικές θεματικές του συνεδρίου είναι:

Αειφόρος τουρισμός σε παράκτιες περιοχές και νησιά

Εξασφαλίζει τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ της τουριστικής ανάπτυξης, της διατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της συνολικής βιωσιμότητας των κοινοτήτων υποδοχής και μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικό και μικροπλαστικό

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη, δεδομένου ότι αυτό το είδος ρύπανσης, που προέρχεται είτε από θαλάσσιες είτε από χερσαίες πηγές, επηρεάζει αρνητικά τα θαλάσσια οικοσυστήματα και μπορεί, μέσω της κατανάλωσης θαλασσινών, να βλάψει την ανθρώπινη υγεία.

Πράσινη ναυτιλία

Περιλαμβάνει μια σειρά από φιλικές προς το περιβάλλον δράσεις για την επιβολή του ελέγχου των εκπομπών, την προώθηση της απαλλαγής από τον άνθρακα και τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη διαχείριση της ναυτιλίας με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνολικών επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Πράσινη μετάβαση στη Μεσόγειο

Η θάλασσα που συνδέει τρεις ηπείρους, λειτουργώντας ως σταυροδρόμι όπου συναντώνται η κουλτούρα, οι άνθρωποι και οι πολιτισμοί, αποτελεί βασική πρόκληση για τις μεσογειακές χώρες και μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη για τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Με την προώθηση της παγκόσμιας συνεργασίας και την ενθάρρυνση της δέσμευσης πολλών ενδιαφερομένων μερών, η 9η Διάσκεψη για τον Ωκεανό μας στην Ελλάδα στοχεύει να κάνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της προστασίας και της διατήρησης των ωκεανών μας για τις μελλοντικές γενιές. Μαζί, μπορούμε να ξεκλειδώσουμε το τεράστιο δυναμικό του ωκεανού μας και να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητά του προς όφελος όλων μας.

Διαβάστε περισσότερα για την 9η Διάσκεψη για τον Ωκεανό μας εδώ καθώς και την δεσμεύσεις της Ελλάδας εδώ.