5 – 11 Μαΐου – Διεθνής Εβδομάδα Ενημέρωσης για το Κομπόστ

The winner of the ICAW 2024 Poster Contest was Ny Rindra Arison Malalaniaina

Η Διεθνής Εβδομάδα Ενημέρωσης για το Κομπόστ (ICAW) είναι η μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρωτοβουλία της βιομηχανίας κομποστοποίησης. Γιορτάζεται στην Αμερική και σε άλλες χώρες κάθε χρόνο κατά την πρώτη πλήρη εβδομάδα του Μαΐου. Ο στόχος της ICAW είναι να συνεργαστούμε για να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό σχετικά με το γιατί όλοι μας πρέπει να κομποστοποιούμε τα οργανικά μας υλικά και να χρησιμοποιούμε το κομπόστ για να δημιουργήσουμε υγιέστερο έδαφος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαγωνισμούς αφίσας και βίντεο το φθινόπωρο και δραστηριότητες και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του Μαΐου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ICAW, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο με την κοινότητα, τα σχολεία, τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις να σχεδιάζουν διάφορες δραστηριότητες για να ενθαρρύνουν και να γιορτάσουν την κομποστοποίηση – όλα τα είδη κομποστοποίησης – από την αυλή μέχρι τη μεγάλη κλίμακα.

Αν και η κομποστοποίηση στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμη σε νηπιακό στάδιο, σε περίπτωση που υπάρχει υποδομή στο δήμο που κατοικείτε ή δραστηριοποιείται η επιχείρηση σας, σας θυμίζουμε ότι τα προϊόντα του Skg Eco Shop είναι φτιαγμένα από φυσικά υλικά και πιστοποιημένα για βιομηχανική και κάποια και για οικιακή κομποστοποίηση.