Είστε ήδη πελάτης μας και δυσκολεύεστε να επικοινωνήσετε στους πελάτες της επιχείρησης σας τα οφέλη της χρήσης οικολογικής βιοδιασπώμενης συσκευασίας από φυσικά υλικά;

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε μαζί το πλάνο προώθησης μέσω της υπηρεσίας υποστήριξης marketing.

Εξατομικευμένες συμβουλές και δράσεις σύμφωνα με το προφίλ της εταιρίας σας.

Email Marketing, Social Media Marketing, Press Release, Print Media : Banners, Brochures, Stickers.

Αποδεχτείτε την πρόκληση και κάντε μια απλή και πρακτική συνεισφορά στην διατήρηση των φυσικών πηγών ενέργειας