Οι πιο βρώμικοι της Ευρώπης

Μια νέα αναφορά της Ευρωπαικής Ένωσης δίνει μια προειδοποίηση στις 14 χώρες μέλη που κινδυνεύουν περισσότερο να χάσουν το στόχο της ανακύκλωσης για τα δημοτικά απορρίματα.

Οι 4 χειρότεροι ανακυκλωτές είναι η Μάλτα, η Ρουμανία, η Ελλάδα και η Κύπρος. Το 2016 και οι 4 αυτές χώρες ανακυκλώσανε λιγότερο απο το 20% των συνολικών απορριμμάτων τους.

Ο στόχος ανακύκλωσης της Ευρωπαικής Ένωσης για το 2020 είναι το 50% των συνολικών απορριμμάτων. Ο παρακάτω πίνακας δίχνει τις 14 χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά.


Source: Eunomia

Source: Eunomia

Η Ελλάδα στους 4 χειρότερους ανακυκλωτές της Ευρώπης.

Οι Ελληνες ειμαστε τρίτοι από το τέλος, με την Μάλτα να κρατά τα ηνία του χειρότερου ανακυκλωτή με ποσοστό ανακύκλωσης 7% και 83% των απορριμμάτων να καταλήγουν στις χωματερές. Η Μάλτα καταφέρνει να συνδιάζει το χαμηλότερο ποσοστό ανακύκλωσης με το υψηλότερο ποσοστό απορριμμάτων στις χωματερές και λαμβάνει επάξια την κορώνα της πιο βρώμικης χώρας της Ευρώπης.

Αμέσως μετά την Μάλτα βρίσκεται η Ρουμανία ( ανακυκλώνει 13% και στις χωματερές καταλήγει το 69% ), η Ελλάδα ( ανακυκλώνει το 17% και το 75% καταλήγει στις χωματερές ). Η Εσθονία, παρότι έχει χαμηλό ποσοστό ανακύκλωσης ( 28% ) έχει και ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό απορριμμάτων στις χωματερές, καθώς το 2013 ξεκίνησε την πρώτη κρατική μονάδα πυρόλυσης των σκουπιδιών.

Η Πολωνία είναι η καλύτερη από τους χειρότερους με ποσοστό ανακύκλωσης στο 44% και 36% των απορριμμάτων να καταλήγει στις χωματερές. Της απομένει μόνο 6% για να πιάσει τον στόχο της Ευρωπαικής Ενωσης και έχει το χαμηλότερο ποσοστό απορριμμάτων στις χωματερές. Η Φινλανδία βρίσκεται κοντά με ποσοστό ανακύκωσης 42%.

Η κάθε χώρα διαχειρίζεται τα δημοτικά της απορρίμματα με διαφορετικούς τρόπους όπως καύση, χωματερή κ.α. Τα ποσοστά ανακύκλωσης κ χωματερής δεν αθροίζουν ακριβώς στο 100% καθώς ποσοστό της μάζας χάνεται μέσω των μηχανικών συστημάτων βιολογικής επεξεργασίας.

Εκτός από τη Μάλτα, η Ρουμανία, η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν επίσης πρόβλημμα. Καμμία από αυτές τις χώρες δεν πρόκειται να φτάσουν το στόχο της ΕΕ το 2020 αν συνεχίσουν με τα τωρινά δεδομένα.

Τα τελευταία 20 χρόνια, η κατασκευή ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ έχει περιορισθεί σε όλα τα ανεπτυγμένα κράτη του κόσμου. Αντίθετα, η διαχείριση των απορριμμάτων γίνεται κατ’ αρχήν με την ανακύκλωση σε κάθε νοικοκυριό και μετά με τη μεταφορά των υπόλοιπων σκουπιδιών σε εργοστάσιο καύσης και παραγωγής ενέργειας.

Η σύγχρονη καύση των απορριμμάτων γίνεται χωρίς να κινδυνεύει η δημόσια υγεία και να επιβαρύνεται η ατμόσφαιρα, γι’ αυτό και τα εργοστάσια αυτά είναι στο κέντρο των μεγαλουπόλεων (ώστε να περιορίζεται και η διαδρομή των απορριμματοφόρων) και πολύ συχνά δίπλα σε πάρκα και σχολεία. Από τη σύγχρονη καύση των σκουπιδιών παράγεται «δωρεάν» ηλεκτρική και θερμική ενέργεια που επιστρέφεται στους κατοίκους της πόλεως.

Το παράδειγμα της Δανίας, της Σουηδίας, της Αυστρίας, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών χωρών, θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως μοντέλο για τη σωστή πολιτική διαχείρισης των σκουπιδιών στην Ελλάδα. Στην Εσθονία ξεκίνησε το 2013 η πρώτη κρατική μονάδα πυρόλυσης των σκουπιδιών. Το 2015 κάηκαν τα περισσότερα σκουπίδια της χώρας που παλαιότερα οδηγούντο σε ΧΥΤΥ.

Σύντομα άρχισαν και εισαγωγές σκουπιδιών από Φινλανδία και Ιρλανδία, αυξάνοντας τα κέρδη της χώρας από τη χρήση του κρατικού αυτού εργοστασίου «ενέργειας από τα σκουπίδια».

Υπάρχει υποστήριξη απο την ΕΕ σε συγκεκριμένες χώρες που τη ζητάνε και είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε ενέργειες επίτευξης του στόχου. Δυστυχώς υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμη.

Πηγές : Euronews , Kathimerini

Αφήστε μια απάντηση