Αν δεν είστε σίγουροι για το υλικό ή το μέγεθος που είναι κατάλληλο για τις ανάγκες της επιχείρησης σας, μπορούμε να σας στείλουμε δείγματα να τα δείτε από κοντά. Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τα είδη που θέλετε να συσκευάσετε και θα σας στείλουμε την κατάλληλη επιλογή δειγμάτων. Σας στέλνουμε τα δείγματα που επιθυμείτε χωρίς χρέωση στην διέυθυνση που θα μας υποδείξετε σε όλη την Ελλάδα. Για την Κύπρο η αποστολή δειγμάτων γίνεται με χρέωση παραλήπτη.

Δυστυχώς δεν υπάρχουν πάντα διαθέσιμα δείγματα σε όλους τους κωδικούς. Εναλλακτικά σας προτείνουμε να παραγγείλετε από 1 συσκευασία στα είδη που σας ενδιαφέρουν, ώστε να δοκιμάσετε την χρήση τους πριν προχωρήσετε σε μεγαλύτερη ποσότητα.

Αποδεχτείτε την πρόκληση και κάντε μια απλή και πρακτική συνεισφορά στην διατήρηση των φυσικών πηγών ενέργειας